کاربردهای واقعیت مجازی در آموزش


چه میشد اگر دانش آموزانی که در یک کلاس درس نشسته اند بتوانند،به همه جا بروند، از فضای کهکشان تا درون سلولهای انسان؟

واقعیت مجازی این امر را ممکن می سازد.

هرچه محتوا بیشتر و بیشتر می شود ، ما شروع به کشف برخی از فرصتهای باورنکردنی برای استفاده در کلاس می کنیم.

اخیراً محققان VR را در کلاس درس قرار داده اند تا ببینند چه اتفاقی می افتد و ما اکنون آماده هستیم تا آنچه را که پیدا کردیم به اشتراک بگذاریم.

زمینه های استفاده از واقعیت مجازی/افروده در آموزش:

  • اردو های علمیِ مجازی:

رایج ترین استفاده از VR فراهم کردن امکان بازدیدهای مجازی به مکانهای دور دست غیرقابل دسترسی است.

  • آموزش ویژه افراد استثنایی:

برای افراد دارای معلولیت جسمی مطالعه و کاوش در جهان از طریق هدست VR گزینه بسیار خوبی برای تحصیل است.

  • برنامه های پزشکی:

بخش عمده ای از سرمایه گذاری در آموزش VR در آموزش دانشجویان پزشکی است. برنامه های مختلف کارآموز با هدف آماده سازی پزشکان و پرستاران انجام می شود و شبیه سازی ها به تمرین موارد بالینی مختلف و بهبود مهارت ها کمک می کنند.

  • تمرین:

بیشتر دانش آموزان می گویند که مطالعه مطالب پیچیده از طریق کارهای عملی درک بهتر از موضوع را فراهم می کند. VR می تواند یک محیط مناسب و قابل کنترل را برای هر نوع آموزشی فراهم کند.

  • آموزش از راه دور:

با استفاده از VR ، یادگیری آنلاین راحت تر می شود و حتی می تواند حس حضوردر مکان را فراهم کند. به طور بالقوه ، کلاس های مجازی شانس رقابت با مدارس سنتی را دارند ، اما فقط در صورت اینکه  VR مقرون به صرفه  شود.

ویرتوپیا میتواند صنعت واقعیت مجازی در آموزش را بومی سازی کند تا آموزش جذاب تر،واقعی تر و بروزتر شود.

پروژه ها

پروژه های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده

تولید محتوای دیجیتال

برندسازی دیجیتال

وبسایت و باشگاه مشتریان (CRM)

تمامی حقوق مالکیت معنوی این سایت برای شرکت ویرتوپیا محفوظ است.