واقعیت ترکیبی

مسیر علم و تکنولوژی انتها ندارد

تعامل کامل شما با محیط اطرافتان در واقعیت مجازی گاهی برای تکامل نیاز به ابزارهایی دارد تا برای مخاطب حقیقی تر جلوه کند گاهی این تعامل با محیط اطراف میتواند بلند کردن یه جعبه دردست داشتن یک اصلحه و یا پوشیدن یک کاور مخصوص مجهز به شوکر و حسگر های ضربه باشد

واقعیت ترکیبی چیست؟

واقعیت ترکیبی یا Mixed Reality نتیجه ترکیب دنیای فیزیکی با دنیای دیجیتال است. به عبارت دیگر واقعیت ترکیبی اشیای مجازی را به دنیای واقعی متصل می‌کند و کاربر را قادر می‌سازد تا با اشیاء مجازی تعامل داشته باشد واقعیت ترکیبی مخلوطی از دنیای فیزیکی و دیجیتال است ، که قفل ارتباط بین تعامل انسان ، کامپیوتر و محیط را باز می کند. این واقعیت جدید مبتنی بر پیشرفت در دید رایانه ، قدرت پردازش گرافیکی ، فناوری نمایش و سیستم های ورودی است.

Holo lens

Shadowcreator

Tactiqs Raptor

Third eye

تمامی حقوق مالکیت معنوی این سایت برای شرکت ویرتوپیا محفوظ است.