پروژه ساختمان CPT


شـرکت مهندسـی کاشـالوت بعنـوان یـک مجموعـه فنـی، مهندسـی در اجـرای پـروژه هـای سـاختمانی به عنـوان کارآفریـن در سـال 1355 تأسـیس و در اداره ثبـت شـرکتهای اسـتان تهـران بـه ثبـت رسـید. فعالیتهـای گسـترده و عمـده شـرکت کاشـالوت در بخــش هــای مهندســی، ســاختمانی، تأسیســاتی و تجهیزاتــی در اقصــی نقــاط ایــران طــی نزدیــک بــه 40 ســال فعالیــت ارزشـمند، منجـر بـه سـاخت، تحویـل و بهـره بـرداری پـروژه هـای گوناگـون شـامل: نمایشـگاهی، تجـاری، اداری، آموزشـی، ورزشـی، فرودگاهـی، صنعتـی، بیمارسـتانی، مسـکونی و… گردیـد.

فعالیت های شرکت ویرتوپیا برای کاشالوت : طراحی لوگو ، طراحی وبسایت

پروژه واقعیت مجازی شرکت تجهیزات پزشکی اوحد


تجهیزات پزشکی اوحد در سال 1986 پس از مطالعات و تحقیقات به عنوان اولین تولید کننده گاز پزشکی در ایران تاسیس شد. شرکت تجهیزات پزشکی اوحد یکى از بزرگترین تولید کنندگان تجهیزات پزشکى و بیمارستانى است اوحد توانسته است. طى سالهاى گذشته بیمارستانهاى بزرگ و کوچک زیادى را در سطح وسیعى زیر پوشش تجهیزات خود قرار دهد.

کارهای انجام شnه توسط شرکت ویرتوپیا برای تجهیزات پزشکی اوحد:

طراحی لوگو ، عکاسی محصولات ، برندسازی دیجیتال، ساخت تجهیزات پزشکی با تکنولوژی VR ، انجام  سئو سایت اوحد

پروژه Asa Gallery


گروه تولیدی بازرگانی آسا دارای 15 سال سابقه در زمینه تولید کالاهای دکوراتیو، سرو و پذیرایی است. آسا توانسته با سه فاکتور خلاقیت در طراحی محصولات زیبا، حساسیت زیاد در کنترل کیفیت و خدمات پس از فروش نظر مشتریان را جلب و سهم بزرگی از بازار محصولات دکوراتیو را تصاحب کند. استفاده از متریال درجه یک در ساخت محصولات آسا موجب کسب رضایت مشتریان شده است.

فعالیت های شرکت ویرتوپیا برای آسا گالری : طراحی سایت asagallery.ir و سئو سایت  ، عکاسی محصولات ، و دیگر فعالیت های دیجیتال مارکتینگ مانند اینستاگرام

 

پروژه RF10


شرکت rf10 یک فروشگاه مفهومی می باشد.

فروشگاه مفهومی چیست؟ فروشگاهی است که کالاهایی را که به یک موضوع اصلی متصل می شوند ، با دقت منظم و منحصر به فرد می فروشد. محصولات دستچین شده از مارک ها و طراحان مختلف جمع می شوند و معمولاً خطوط مختلفی مانند مد ، زیبایی و کالاهای خانگی را در بر می گیرند. علاوه بر این ، صفحه نمایش این خطوط و محصولات را به روشی جذاب با یکدیگر مخلوط می کند.

محصولات و طراحی به طور منظم تغییر می کنند تا دائما آن داستان را به روش های جدید و جالب بازگو کنند. بسیاری از آنها عناصر تجربی اضافی مانند یک کافه یا فضای رویدادها را ارائه می دهند که به ایجاد یک جامعه پیرامون سبک زندگی آنها کمک می کند.

شرکت ویرتوپیا طراحی لوگو ، کارت شناسایی کاغذ بسته بندی ، برچسب ، پاكت نامه و کارت کسب و کار این شرکت را انجام داده است.

تمامی حقوق مالکیت معنوی این سایت برای شرکت ویرتوپیا محفوظ است.