قیمت یک پروژه ی VR

از مثال های کاربردی VR میتوان به دو مورد زیر اشاره کرد:

دانشگاه براون نرم افزاری را تولید می کند که تلفن های هوشمند را به پورتال های AR تبدیل می کند: (بیشتر…)