تجهیزات مورد استفاده برای واقعیت مجازی

هنگام تنظیم واقعیت مجازی ، باید حسگرهایی به کار رود که برای نظارت بر حرکات شخص مورد استفاده قرار می گیرند.

(بیشتر…)