در دهه گذشته ، تغییر چشمگیری در شیوه آموزش عالی مامایی برای دانشجویان ایجاد شده است .استفاده از روش های آمیخته آموزش و معرفی تجربیات یادگیری شبیه سازی شده vr  برای بهبود اعتماد به نفس ، شایستگی و قضاوت بالینی و توانایی تصمیم گیری دانش آموزان مشاهده شده است.

تحقیقات اخیر مزایای استفاده از 2 روش تئوری و یادگیری شبیه سازی شده در تدریس را توصیف می کند.

یک روش در حال ظهور، شبیه سازی ، واقعیت مجازی (VR) است. که به دلیل پتانسیل آموزشی بسیار زیاد آن در زمینه، بدون خطر شناخته شده است. در حال حاضر ، تحقیقات محدودی در مورد استفاده از VR دراموزش  مهارت های اضطراری وجود دارد. این مقاله به  مزایای  شبیه سازی VR که برای آموزش مهارت های اضطراری ، و همچنین چالش های بالقوه ای که باید تصدیق شود می پردازد.

ظهور شبیه سازی در آموزش مامایی

در آموزش مامایی ، یکی از پرکاربردترین آموزش ها روش های گنجانیده شده در محیط های شبیه سازی برای یادگیری عملی است.

شبیه سازی یک تکنیک آموزشی است. که برای کمک به دستیابی به اهداف  مرتبط ، از عناصر دنیای واقعی برای یادگیری تقلید می کند.

اگر چه از 40سال پیش  شبیه سازی در آموزش به اشکال مختلف وجود داشته است. اما از اوایل دهه 2000 این تکنولوژی  یک استراتژی اصلی آموزشی برای توسعه مهارت های مامایی و پرستاری شد. روش های تدریس شبیه سازی در حال حاضر به اشکال مختلفی وجود دارد. از جمله مدل های بیماران  شبیه سازی شده ، مربیان و مانکن های وظیفه ای،با استفاده از  شبیه سازی های رایانه ای مبتنی بر  واقعیت مجازی و سیستم های لمسی. طبق یک بررسی سیستماتیک که در سال 2012 انجام شد. شواهدی وجود دارد. که روش های یادگیری شبیه سازی شده برای مهارت های مامایی را مفید دانسته. و دارای مزایای مهم آموزشی و بالینی نسبت به موارد دیگر است. این مزایا شامل افزایش اعتماد به نفس ، شایستگی و تصمیم گیری است. و همچنین شامل پیشرفت در مهارت های ارتباطی و بالینی.

 

مزایای احتمالی شبیه سازی VR

بسته به پلتفرم VR مورد استفاده ، فراگیران می توانند شبیه سازی را دور از محیط بالینی یا دانشگاه انجام دهند.

این کار در کاهش تعهدات زمانی برای مجریان ، کاهش هزینه ها برای دانشگاهها / سازمانها و کاهش تعداد منابع برای آموزش شبیه سازی مورد نیاز ، بسیار مفید و قابل توجه استیکی دیگر از مزایای VR ، تکرارپذیری شبیه سازی است که امکان کنترل بر روی هرگونه تغییر، امکان استاندارد سازی یادگیری و تمرین می باشد با پتانسیل تکرار ، شبیه سازی VR نیز می تواند به راحتی در یک قسمت بزرگ توزیع شودو طیف وسیعی از دستگاه ها ، باعث می شود در سراسر جهان هم برای افراد و هم برای گروه ها در دسترس باشند .قابلیت حمل ، در دسترس بودن و مقرون به صرفه بودن با استفاده از شبیه سازی میتوان داده های زیر را نیز جمع اوری کرد:

-نگاه و حرکت دانشجویان بیشتر بر روی چه قسمتی است.

-مدت زمانی که دانشجو برای انجام شبیه سازی صرف کرده است.

-میزان پیشرفت دانشجو در هر سناریو چه میزانی است.

-بیشتر تمرکز دانشجویان در شبیه سازی کدام بخش است.

-حسگر های فیزیولوژیکی میتوانند ضربان قلب و تنفس را نیز نشان دهند تا بینشی در مورد سطح استرس انها نشان دهد.