VR AR چگونه کارمیکند ؟
AR برای مدت زمان طولانی تری در بازی های ویدئویی و سرگرمی رسانه ای مورد استفاده قرار گرفته است. تا تصویری واقعی در تعامل با تصویری ایجاد شده از گرافیک های رایانه ای نشان داده شود.

VR AR چگونه کارمیکند ؟

بهره برداری از آن در صنایع معماری و ساخت و ساز در زمانی که پیمانکاران مانند BNBuilders از ایالات متحده شروع به استفاده از آن برای نشان دادن طرح های پیشنهادی به مشتریان در زمینه شرایط موجود با استفاده از iPad و سایر دستگاه های تلفن همراه کردند کردند. پختگی یافت.
به این ترتیب ، واقعیت افزوده در پروژه های ساختمانی و معماری شامل قرار دادن یک مدل سه بعدی از یک طرح پیشنهادی بر روی فضای موجود با استفاده از دستگاه های تلفن همراه و مدل های سه بعدی است. این فرآیند به دلیل برنامه Virtual که توسط تیم ما ایجاد شده است .کاملاً واقعی و در دسترس خواهد بود. اولین قدم برای ایجاد صحنه جدید برای پروژه خود، ویرایش و وارد کردن هندسه و بافت های سه بعدی شما است.

0, 3 -توسعه سیستم ناوبری VR در یک پروژه پیش فروش

 3.1- مقدمه ای مختصر درمورد اطلاعات پیش زمینه فروش

این بررسی، یک پرونده واقعی از پیش فروش را با هدف توسعه و کاربرد سیستم VR در نظر می گیرد.

پرونده آزمایشی در منطقه شیلین واقع در شهر تایپه واقع شده است و مساحت آن تقریباً 963متر مربع  است.

2 طبقه زیرزمینی و 5 طبقه بالای سطح زمین و در مجموع 13 واحد وجود دارد.

طرح مدل 3 بعدی ساختمان در شکل 1 نشان داده شده است.

با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی. این مطالعه آزمایشاتی را بر روی 30 خریدار بالقوه (پنهانی) در مرکز پیش فروش مسکن انجام شد. این آزمایش به پیش آزمون (سیستم عمومی) و پس آزمون (VR) تقسیم می شود.

.افراد ابتدا توسط هوانوردی عمومی هدایت می شوند. در هوانوردی عمومی، عامل فروش مسکن تمایل به تهیه ی نقشه های سه بعدی ، مشخصات طراحی و مدل های ساخت فیزیکی را دارد(شکل را ببینید) برای این خریداران است  تا پروژه مسکن را درک و تجربه کنند.

به منظور اجتناب از اشتراک گزاری اطلاعات و فرسودگی آزمایشی و همچنین کاهش تأثیر پیش آزمون ،آنها دوباره دعوت شده اند. تا پس از 10 روز توسط سیستم هوانوردی VR مورد آزمایش قرار بگیرند (یک فاصله مناسب برای پیش آزمون و پس آزمون). هر دو آزمایش برای پانزده دقیقه انجام می شوند. تا زمانی که تجربه کامل شود ( به نتیجه برسند)، پرسشنامه های مبتنی بر TAM را که توسط تیم پژوهش طراحی شده است، را پر می کنند.